Polityka prywatności sklepu nagrzewnicapowietrza.pl

    Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych gromadzonych i przetwarzanych w sklepie internetowym działającym pod adresem http://nagrzewnicapowietrza.pl (zwanym dalej Sklepem internetowym), którego właścicielem jest:

    Evolution Brand Sp. z o.o. Sp. K. NIP: 648-277-84-38,

    zwana dalej Właścicielem.

    Administratorem danych osobowych, użytkowników korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych są Właściciele. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela w celu prowadzenia Sklepu internetowego, a w szczególności:
    a) świadczenia za jego pośrednictwem sprzedaży,
    b) reklamy produktów lub usług świadczonych przez Właściciela (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
    c) obsługi Rejestracji (tzn. procesu polegającego na założeniu przez Klienta Konta w Sklepie),
    d) ewentualnego dochodzenia roszczeń,
    e) przesyłania przez Właściciela, na wskazany adres poczty elektronicznej - zamówionego newslettera,
    f) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,
    g) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
    h) tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,
    i) zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Produktów, uwzględniając dostawę Produktów i obsługę reklamacji.

    Składając zamówienie użytkownik Sklepu internetowego dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach:
    a) realizacji zamówienia,
    b) realizacji ewentualnych reklamacji,
    c) statystycznych,
    c) marketingowych.
    Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Odmowa wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych nie ma wpływu na ważność stosunku powstałego przez złożenie zamówienia w Sklepie.

    Właściciel zastrzega sobie możliwość ujawnienia wybranych informacji dotyczących osób korzystających z Sklepu internetowego właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

    Poza w/w przypadkiem dane dotyczące osób korzystających z Sklepu internetowego nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, chyba że osoba korzystająca z Sklepu wyrazi na to zgodę.

    Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich uzupełniania, poprawiania oraz prawo do ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@nagrzewnicapowietrza.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 660866759.


    Użytkownik robiąc zakupy w Sklepie internetowym posiada możliwość założenia własnego Konta, które umożliwia wielokrotne dokonywanie zakupów bez ponownego podawania danych osobowych lub firmy zamawiającego. Autoryzacja odbywa się za pomocą Loginu i Hasła, które użytkownik podał w czasie rejestracji Konta, lub w czasie późniejszej aktualizacji danych.


    Pliki cookies

    Sklep internetowy wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu przez użytkowników.
    Pliki te, to w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach takich jak komputer, telefon, table, etc., wykorzystywanych przez użytkowników do korzystania z Sklepu internetowego.

    Pliki cookies wykorzystywane są do:
    - tworzenia statystyk oglądalności oraz źródła odwiedzin,
    - utrzymanie sesji użytkownika, tzn. że dzięki pliką cookie użytkownik nie musi na każdej stronie Sklepu internetowego wpisywać Loginu i Hasła.

    W Sklepie internetowym wykorzystywane są pliki Cookies sesyjne, które są kasowane w momencie zamknięcia przeglądarki oraz pliki Cookies okresowe, zapisywane na określony czas.

    Użytkownik Sklepu internetowego może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące czasu ich przechowywania w urządzeniu / przeglądarce internetowej z której korzysta. Zmian tych można dokonać za pomocą ustawień / narzędzi przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ponadto użytkownik może ręczeni usunąć wszystkie lub część plików Cookies, całkowicie zablokować tworzenie plików Cookies lub ustawić powiadomienia o ich tworzeniu – szczegóły dotyczące wprowadzania tych zmian można sprawdzić w poszczególnych przeglądarkach. Należy przy tym pamiętać, że ograniczenie możliwości tworzenia plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Sklepie internetowym.

    Kwestie bezpieczeństwa

    Należy pamiętać aby przed każdym odejściem od komputera lub opuszczeniu Sklepu internetowego kliknąć na link "wyloguj", jeżeli wcześniej nastąpiło zalogowanie. Ponadto nie należy udostępniać loginu i hasła do Swojego konta osobom trzecim.
Licencja: Ten sklep został wykonany przy użyciu PrestaShop™ - oprogramowanie na licencji Open Software License (OSL) v. 3.0.